หลังจากที่สมัครเป็นดีลเลอร์ของ "โครงการซิมปันสุข" พร้อมทั้งได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้รอการส่งซิมจากบริษัทฯ ประมาณ 2-3 วันทำการ เมื่อท่านได้รับซิมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

  1. นำซิมปันสุขใส่เครื่องโทรศัพท์ของท่าน
  2. ทำการลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อย

    คู่มือ 7 วิธีการลงทะเบียนซิมปันสุข

  3. ทำการปักหมุด

    คู่มือ 17 วิธีการปักหมุดดีลเลอร์


Pin It